Mentalkomitéen

Mentalkomiteen har ansvaret for å avholde mentaltester, og overvåke den
mentale utviklingen av rottweileren i Norge. Mentalkomitéens medlemmer er:

Leder:
Petter Werner tlf: 482 83 871

Påmelding prøver:
Elisabeth Giske tlf: 478 51 313 e-post: mental@rottweiler.no

Øvrige medlemmer i komitèen:
Dag Einar Bjune: tlf: 909 41 757
John Steinvik: tlf: 991 68 168

E-post til komitèen: mental@rottweiler.no

Rull til toppen