Avdeling Trøndelag

AVDELING TRØNDELAG:


https://www.facebook.com/groups/192439920791378/

Mail: ROTTWEILER.TRONDELAG@GMAIL.COM

Leder: Frode Hultgren TLF: 92603707
Sekretær: Trine Annfeldt TLF: 47415747
Kasserer: Anna S. Nilsen TLF: 45250951
Styremedlem: Frode Sandstad TLF: 48306040
Styremedlem: Elisabeth Martinsen TLF: 40382260
Varamedlem: Morten Ludvigsen TLF: 91691443

Rull til toppen