AVD. & TRENINGSGRUPPER

Norsk Rottweilerklubb er organisert som en hovedklubb med regionale underavdelinger. For tiden har NRK avdelinger i følgende områder:

  • Trøndelag
  • Vestfold

I tillegg til avdelinger har vi lokale treningsgrupper som er en inngangsport til aktiv trening med hund. Klubben oppfordrer alle som har noen i nærheten til å danne treningsgrupper lokalt. Det vil forbedre treningen, utviklingen av hundene og det sosiale betydelig. Og så får dere anledning til å arrangere de aktivitetene som dere ønsker mest å bedrive. Ta kontakt med styret for å få hjelp til å komme i gang.

Detaljer om avdelinger og treningsgrupper finnes under de respektive linkene.

Rull til toppen