Dispensasjon fra avlskrav hos NKK

vVedrørende spørsmål rundt dispensasjoner gitt av NRK’s styre i 2020.

Styret i NRK har mottatt 2 saker vedrørende dispensasjon fra kravet om mentaltester våren 2020. Gjeldende hunder oppfyller Rottweilerklubbens krav om godkjent ZTP med bruks. Den første saken ble kjent for sittende styre 18. mars, og styret ble gjort kjent med at parring allerede var utført. Pga. koronasituasjonen ble mentaltest hvor denne hunden var påmeldt avlyst. På dette tidspunktet var det ingen regler for når dispensasjon ble søkt, og det sittende styret vedtok at gjeldende hund kunne få dispensasjon fra kravet om godkjent test i Norge. Saken gjennomgikk debatt i styremøte, hvor 3 medlemmer utgjorde et mindretall i et splittet styre mot å gi dispensasjon i ettertid av parring.

Saken medførte et tillegg i klubbens retningslinjer som sier at søknad om dispensasjon skal være klubben i hende senest 3 uker før parring. Dette i tillegg til at hunden selvfølgelig skal ha godkjent ZTP med bruks.

For hund nr. 2 kom søknad i rett tid i hht. nye retningslinjer, med godkjent ZTP, og hunden fikk dispensasjon fra kravet.

Denne fremgangsmåten skal være retningsgivende for fremtidige søknader, og kommer ikke til å bli fraveket i fremtiden.

Dvs. Hunder uten godkjent ZTP m/ bruks, og/eller for sent innlevert søknad om dispensasjon vil ikke bli godkjent. Hunder som oppfyller kravene, vil bli godkjent ved rettidig innlevert søknad.

Det sittende styret vil med dette uforbeholdent beklage saksbehandlingen i den første saken, da denne i ettertid kan virke forvirrende på hvordan klubben behandler slike søknader.

Styret i Norsk Rottweilerklubb vil med dette også anse saken som avsluttet. Vi ber om at klubbens medlemmer respekterer dette, og gjør sitt til at klubben kommer videre i sitt avlsarbeid på en god måte uten mer støy.

Regler og søknad for disp:
https://wp.rottweiler.no/2020/05/02/kjent-mentalstatus-for-registrering-i-nkk/

Klubbens avlskriterier:
https://wp.rottweiler.no/norsk-rottweilerklubbs-avlskriterier/

NKKs krav til registrering (krav til kjent mentalstatus)
https://www.nkk.no/raser-med-krav-for-registrering/category964.html

Dispensasjon fra avlskrav hos NKK
Rull til toppen